Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZROBWLASNE.PL

• Informacje ogólne

• Rejestracja klienta

•Warunki złożenia zamówienia

• Dostawa i płatność

•Zwrot i odstąpienie od umowy

• Reklamacje

•Postanowienia końcowe

INFORMACJE OGÓLNE

1.Sklep internetowy działający pod adresem www.zrobwlasne.pl prowadzony jest przez firmę:

Zrób Własne.pl Sp. z o.o.

ul. Łączna 32A/1,

41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629-250-31-41

REGON: 521326988

Email: sklep@zrobwlasne.pl

Tel. +48 577 533 188

2.Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

3.Złożenie zamówienia w sklepie www.zrobwlasne.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

REJESTRACJA KLIENTA

1.Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia"- czyli pośrednio rejestracji, podania w nim prawidłowych danych kontaktowych zawartych w formularzu.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę (z wyłączeniem zamówień składanych telefonicznie).

2.Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zamówienia:

•złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu internetowego,

•złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej – email: sklep@zrobwlasne.pl

•złożenie zamówienia drogą telefoniczną pod numerem 577533188

3.Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4.Zamówienia mogą być składane przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

5.Warunkiem wymaganym przy zamówieniach jest podanie wszelkich danych służących do zrealizowania wysyłki.

6.Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 72h.

7.W przypadku niedostępności towarów lub ich części objętych zamówieniem, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki.

2.Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu (Paragon lub Faktura VAT), przy czym faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Kupującego - chcąc otrzymać fakturę Vat należy o tym fakcie zaraz po zakupie poinformować sprzedającego w przeciwnym razie bedzie wystawiony paragon fiskalny.

3.Sklep akceptuje cztery formy płatności za zamówiony towar:

1.płatność przelewem na konto bankowe – w tym przypadku zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty należności na konto Sprzedającego,

2.płatność za pobraniem,

3.płatność za pośrednictwem platformy świadczącej natychmiastowe płatności on-line Przelewy24,

4.internetowa płatność kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.

5.Koszt dostawy przesyłki podany jest w zakładce Dostawa na stronie Sklepu (link) i zależny jest od wybranego sposobu zapłaty, wagi oraz rozmiarów przesyłki i sposobu pakowania.

6.Koszty przesyłki za granicę ustalane są indywidualnie - prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

7.Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba że strony ustaliły inne rozwiązanie.

8.Zamówiony asortyment dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu w dniach od poniedziałku do piątku.

9.Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:

1.dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

2.odbiór osobisty,

10.Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

ZWROT I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (art. 34 ust.1). Czas jest liczony od dnia nadania przesyłki.

2.Zakupiony towar należy odesłać w oryginalnym, nienaruszonym stanie wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) na adres: Zrób Własne.PL Sp. z o.o., ul. Łączna 32A/1 , 41-303 Dąbrowa Górnicza

3.Zwrot kwoty równej wartości towaru nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego w terminie 3 dni od otrzymania towaru.

4.Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

5.Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

REKLAMACJE

1.Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.

2.Podstawą reklamacji pzesyłek zawierających szzkło jest ich sprwdzenie przy kurierze i spisanie protokołu szkody przy odbiorze.

3.W celu reklamacji towaru należy złożyć w siedzibie Sklepu oświadczenie reklamacyjne (drogą elektroniczną bądź tradycyjną ) oraz przesłać reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym zakup (np. paragon, faktura) na adres Sklepu.

4.Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dniu ustosunkować się do złożonej reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

4.Wszystkie zdjęcia i opisy umieszczone na stronie są własnością firmy Zrób Własne.pl i zastrzeżone są prawem autorskim. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.

5.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

REGULAMIN JEDNORAZOWYCH KODÓW RABATOWYCH

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym zrobwlasne.pl

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym zrobwlasne.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (nie obejmuje kosztów przesyłki);

Sprzedawca – Zrób Własne.PL Sp. z o.o., ul. Łączna 32A/1, 41-303 Dąbrowa Górnicza Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego zrobwlasne.pl;

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.zrobwlasne.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Sklep - sklep internetowy zrobwlasne.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.zrobwlasne.pl

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym zrobwlasne.pl

II. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

2. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

3. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.

4. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.

5. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie naklejki z kodem alfanumerycznym

2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.

3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Wprowadź kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany zarówno w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie lub bez rejestracji.

6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy. W takim przypadku realizowany jest rabat z najwyżsżą zniżką

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu

V. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia

2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://www.zrobwlasne.pl/Regulamin-kodo-rabatowych.html

3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023r.

}